• Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Deszcznie
20 lut 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

W dniu 30 stycznia 2017r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

czytaj więcej
08 lut 2017

Ustawa za życiem

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

czytaj więcej
29 sty 2017

Razem możemy więcej

Gmina Deszczno /Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

pn.,, Razem możemy więcej

Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017 r. do  30.06.2018 r.

czytaj więcej
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Deszczno
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Niebieska Linia