• Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Deszcznie
01 kwi 2016

Podziękowania dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp.

W imieniu Wójta Gminy Deszczno - Pawła Tymszana oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji, zbierania, pakowania i dostarczenia darów do biednych mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Szkoły, opiekuna grupy wolontariackiej – Krzysztofa Żurawieckiego, oraz wszystkich uczniów.

Niespodziewanym przyjazdem oraz tak licznymi darami sprawiliście ogromną radość naszym podopiecznym, dzieciom oraz nam. Buzia każdego podopiecznego promieniała uśmiechem przy przekazywaniu darów. Nasze rodziny są bardzo wdzięczne za okazaną pomoc w postaci otrzymanych darów.

Dla nas Wy jesteście tym "małym światełkiem", które zapaliło w sercach naszych podopiecznych radość, nadzieję i wdzięczność.

czytaj więcej
23 mar 2016

Gminna Rada Seniora

22.03.2016 r. w naszej gminie została powołana Rada Seniora. Powołanie Gminnej Rady Seniorów gwarantować będzie udział osób starszych w działaniach mających zaspokajać ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.  Zapewni seniorom pełniejszy udział
w życiu społecznym naszej gminy.

W wyniku głosowania wybrano członków Rady w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Seniorów - Janina Sałatka

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Elżbieta Trębicka

Sekretarz - Stanisława Dominiak

Skarbnik - Maria Guźnik

Pierwsze konsultacje z wójtem naszej gminy, Pawłem  Tymszanem odbyły się 27.04.2016 r. Wspólnie omówiono plany rozwoju gminy na kolejne lata. Podjęto też tematy ważne dla seniorów np. sala na wspólne spotkania, organizacji spotkań, pomoc przy pisaniu projektów, działania na rzecz seniorów, Gminny Dzień Seniora itp.

czytaj więcej
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Deszczno
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Niebieska Linia