• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
18 maj 2016

"Czysty Aniołek"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że po raz trzeci w Polsce organizowana jest akcja „CZYSTY ANIOŁEK” w ramach Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, która ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin.

czytaj więcej
18 maj 2016

Świadczenia wychowawcze "500 plus"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje iż wypłata świadczenia wychowawczego „500 plus” zaplanowana jest na 20 maja 2016 r.

Prosimy o odbieranie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia wychowawcze „500 plus” osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

czytaj więcej
18 maj 2016

Pozyskiwanie środków ministerialnych

Biuro Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że aplikowaliśmy o środki Ministerialne w ramach programów osłonowych.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że zarówno projekt w ramach PO Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach PO Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeszły pozytywną ocenę na etapie wojewódzkim i zostały przekazane do oceny przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej
18 maj 2016

Spotkanie Klubu Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie pragnie poinformować iż w dniu 24.05.2016 r. (wtorek) w godz. 10:30 – 13:30 odbędzie się spotkanie Klubu Integracji Społecznej. Warsztaty będą obejmować m.in. naukę pisania cv oraz przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy.

Miejsce spotkania: Kotłownia Pomysłów w Maszewie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 03.06.2016 r. w Kotłowni Pomysłów w Maszewie, w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się Giełda Pracy, na którą zapraszamy mieszkańców naszej gminy, w szczególności osoby poszukujące pracy. Obecni będą przedstawiciele firm oferujący możliwość zatrudnienia.

W celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny z Emilią Rogala i Martą Waśkowicz pod nr. tel.: 95 7287673

Serdecznie zapraszamy.

czytaj więcej
17 maj 2016

Bezpłatne leki dla seniorów !

Prezydent RP podpisał w dniu 4 maja 2016 r. Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja zakłada wprowadzenie bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia.

Przedmiotowe leki, środki i wyroby wskazywał będzie minister właściwy do spraw zdrowia spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uwzględniając:

1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia;

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

Pierwszy wykaz w/w leków, środków i wyrobów dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia, minister ogłosi nie później niż do dnia 1 września 2016 r.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia