• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

W zwiazku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy - starsze, chore i bezdomne.

Prosimy o wrażliwość i szybkie reagowanie w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo potrzebę udzielenia wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że od 1 listopada 2017 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomi bezpłatną, całodobową infolinię, w ramach której będzie można uzyskać informacje m. in. o wolnych miejscach noclegowych oraz dostępnych jadłodajniach.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia