• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Szanowni Państwo,

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie według następującego harmonogramu wypłat:

 

20.10.2017 r.

17.11.2017 r.

15.12.2017 r.

19.01.2018 r.

16.02.2018 r.

16.03.2018 r.

20.04.2018 r.

18.05.2018 r.

15.06.2018 r.

20.07.2018 r.

27.08.2018 r.

21.09.2018 r.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane będą do końca każdego miesiąca.

Świadczenia wychowawcze wypłacane w gotówce można odbierać osobiście na poczcie w Deszcznie w dniach 25-28 każdego miesiąca.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia