• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, iż przy składaniu wniosków o ustalenie  prawa do  świadczenia  wychowawczego 500+ na  1 dziecko należy wnioskować również na pozostałe dzieci na jednym wniosku, niezależnie od obecnie przyznanych świadczeń.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia