• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Gmina Deszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu zaprasza do złożenia oferty na  usługę przeprowadzenia warsztatów rozwijających zainteresowania i umiejętności ( decupage)  dla  uczestników projektu pn. ,,Działamy wspólnie ” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%20%20-%20warsztaty%20decupage.pdf

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20formularz%20ofertowy.doc

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20umowy-%20wz%C3%B3r%20sprawozdania.doc

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20Wykaz%20os%C3%B3b.docx

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie.docx

/pliki/deszczno-ops/pliki/%C5%9ADS_3_2019%20-%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20%20projekt%20umowy.pdf

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia