• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp. organizuje na terenie Gminy warsztaty, w zakresie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1.    Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w pkt. 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności dziecka powinno być zaznaczone „wymaga”)
2.    Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Warsztaty będą trwały 2 godziny.
Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt z tut. Ośrodkiem.
Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia