• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że stanowisko do spraw pierwszego kontaktu oraz stanowisko do spraw usług (pokój na parterze) ma już swój numer: 957 522 358.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia