• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że w ramach Centrum Usług Środowiskowych (projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.) Związek Organizacji Pomocowych, działających na terenie Gorzowa Wlkp., przy ul. Przemysłowej 15, finansować będzie działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami w samodzielnym ich funkcjonowaniu, m.in. poprzez likwidacje barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

Elementem projektu będzie realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami oraz poprzez poradnictwo, m.in. psychologiczne. Ważnym elementem projektu będzie również uzyskania pomocy poruszania się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.
Beneficjenci Projektu będą mogli korzystać ze wsparcia:
1.    Psychologa/terapeuty – 20 godzin w miesiącu – pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.
2.    Prawnika – 20 godzin w miesiącu – pomoc rozwiązywaniu problemów prawnych przez prawników.
3.    Fizjoterapeuty – 80 godzin w miesiącu – poprawa kondycji fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami, która przyczyni się do wzrostu usprawnień fizycznych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku domowym, bez konieczności poddania się opiece instytucjonalnej.
Zamierzeniem projektu będzie przyczynianie się do wyrównywania szans, podtrzymania więzi rodzinnych oraz umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami – pozostanie w swoim środowisku.
Osoby do kontaktu:
1.    Katarzyna Kadłubiska – tel. 511 298 855 – doradca ds. pierwszego kontaktu.
2.    Arkadiusz Marcinkiewicz – tel. 601 709 911 – koordynator projektu.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia