• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Wójt Gminy Deszczno - Paweł Tymszan we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie i Fundacją "Dogonić Marzenia - Catch The Dreams" wziął udział w  akcji mającej na celu dostarczenie paczek żywnościowych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przygotowano 30 paczek żywnościowych zawierających produkty z długim terminem przydatności do spożycia.

W wytypowaniu rodzin i osób, które zostały objęte akcją aktywnie pomagali nasi gminni sołtysi. W imieniu organizatorów akcji bardzo im dziękujemy za zaangażowanie.
Obecna sytuacja w kraju związana z kryzysem wywołanym konsekwencjami pojawienia się wirusa SAR CoV 2 doprowadza wiele osób  do konieczności zmierzenia się z niespotykanymi dotychczas problemami, nie tylko zdrowotnymi, ale też ekonomicznymi czy psychicznymi. Celem tej akcji jest udzielenie niewielkiego chociażby wsparcia potrzebującym. Niezwykle istotne jest budowanie solidarności i niesienia wzajemnej pomocy wśród mieszkańców Gminy.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia