• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że planujemy zorganizowanie  wypoczynku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu, w terminie od 13.06.2012 r. do 16.06.2021 r., na podstawie wniosku złożonego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Ostateczna decyzja dotycząca realizacji wniosku będzie rozpatrywana po rozdzieleniu środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Osoby zainteresowane (seniorzy 60+), posiadające orzeczenie z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 95 752 23 58.
Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Wartecka – specjalista pracy socjalnej.
Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia