• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Przypominamy, że od stycznia 2021 roku  realizujemy projekt „W partnerstwie siła”.
W marcu i kwietniu odbyły się spotkania warsztatowe, dotyczące  gospodarowania budżetem  domowym. Uczestnicy Projektu mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem posiadanym budżetem domowym. Tematem zajęć było świadome dysponowanie własnymi środkami finansowymi, redukowanie niepotrzebnych wydatków, planowanie i oszczędzanie. Poruszono także temat spłaty długów, a także racjonalne i rozsądne zachowania przy zaciągania kredytów.
W marcu i kwietniu odbyły się także spotkania z doradcą zawodowym. W ramach warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego uczestnicy pozyskali wiedzę nt. funkcjonowania na rynku pracy, tzn.  sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, podstaw prawa pracy, sporządzenia cv, napisania listu motywacyjnego, umiejętności nawiązania kontaktu z pracodawcami, przygotowania do odbycia rozmów kwalifikacyjnych, budowania i wzmacniania motywacji do podjęcia aktywności zawodowej.
Podczas spotkań warsztatowych zorganizowanych indywidualnie dla każdego beneficjenta projektu, a także w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zachowany był dystans społeczny zgodny z wytycznymi obostrzeniami, obowiązującymi w kraju.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia