• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Demencja jest  ważnym problemem społecznym, z którym na dzień dzisiejszy zmaga się pół miliona Polaków, a dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60 - 65 lat. Musimy pamiętać, że im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.
Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnoz i leczenia.Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje.Osoby żyjące z chorobą otępienną potrzebują być traktowane jak równoprawni współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem. Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym, życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych.
Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych.Czego tak naprawdę potrzebują osoby żyjące z demencją? Pamiętać należy o indywidualnym traktowaniu, zrozumieniu i akceptacji, szacunku i tolerancji, a przede wszystkim wczesnej diagnozy i szybkim podjęciu leczenia.
Podstawowe badanie sprawności ruchowej i poznawczej można przeprowadzić na stronie: www.testysenioralne.pl, które nie dadzą diagnozy, ale wykażą, czy wskazana jest wizyta u lekarza.
PRZYDATNE LINKI:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera
https://www.alzheimer-polska.pl/

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia