• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że pod numerem +48 222 309 900 można skonsultować się z doradcami w ramach telefonu zaufania Linii Pomocy Pokrzywdzonym dla ofiar przestępstw (m.in. przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci).
SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM:
- zapewnia dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej, świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail info@numersos.pl
- zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną
- upowszechnia wiedzę na temat na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
- promuje system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
- informuje o Funduszu Sprawiedliwości – działaniach, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informuje o konkursach i naborach wniosków, wsparciu merytorycznym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym udziela wsparcia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia