• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Przekazujemy Przewodnik poszukiwania pracy dla obywateli Ukrainy zamieszkujących w województwie lubuskim, w wersji polskiej i ukraińskiej, który ma celu pomóc im w poruszaniu się na rynku pracy.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia