• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Dzięki apelowi organizatora idei „Dar Serca” – GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DESZCZNIE, zebrano produkty i artykuły spożywcze w sklepach gminnych z myślą o przekazaniu ich najbardziej potrzebującym mieszkańcom Naszej Gminy. W całą akcję bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączył się radni Gminy Deszczno – Pan Krzysztof Koper, Pani Jolanta Bońkowska, pełniąca  także funkcję sołtysa Ulimia, a także członkowie GKRPA w Deszcznie. Artykuły zostały podarowane podopiecznym, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, aby radość była podwójna. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, ludziom o wielkim sercu, którzy wsparli akcję „Dar Serca”.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia