• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. utworzony został  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i mediację. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod nr tel. (95) 73 30 411 w godzinach pracy Starostwa.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczy pomoc od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 11.30, zaś punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 15.30.

Porady w Punkcie nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać także w Stacji Kultury w Deszcznie, w każdy 2 i 4 piątek miesiąca od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Należy pamiętać o:

 1. Nieodpłatna pomoc i mediacja jest świadczona po uprzednim ustaleniu terminu.
 2. Na poradę należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość oraz całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 3. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

 

Porada przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Zainteresowani pomocą składają m.in. pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą).

DODATKOWY DYŻUR TELEFONICZNY PRAWNIKA:  w każdy poniedziałek od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu: 690 811 540.

Więcej informacji na stronie: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia