• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Zapraszamy do zapoznania  się z Programem Kompleksowej Rehabilitacji, która umożliwi wszechstronną pomoc osobom, które pomimo pogorszenia się stanu zdrowia, chciałyby żyć pełnią życia i być nadal aktywnym zawodowo.
Ośrodki Kompleksowej Rehabilitacji prowadzone są w ramach Projektu „ Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez PFRON (kontakt: infolinia: 22 50 55 600)

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia