• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

21 marca ruszył nowy rządowy program  dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego,  w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Dofinansowaniem został objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC

Poniżej przedstawiamy główne zasady dotyczące funkcjonowania programu:
Komu będzie przysługiwało dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:
• Formularza online na platformie gov.pl
• Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej

W jaki sposób zostanie przekazane świadczenie?
Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Gdzie będzie można zrealizować przyznane świadczenie?
Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu.

Czy będzie można wymienić przyznane świadczenie na pieniądze?
Przyznane świadczenie w żadnym wypadku nie będzie wymienne na pieniądze.

Czy będzie można zwrócić sprzedawcy zakupiony towar?
Zakupiony pełnowartościowy towar będzie można zwrócić sprzedawcy zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287). Zwrot towaru będzie rejestrowany przez sprzedawcę w dedykowanym systemie, co będzie skutkowało ponowną aktywacją kodu, na który zostało przyznane świadczenie.

Czy sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe osób, które dokonały zakupu przy pomocy świadczenia?
Żadne dane osobowe osób uprawnionych nie będą przetwarzane przez sprzedawców.

Do kiedy będzie trwał program dofinansowania?
Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu będzie można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Dodatkowe informacje na stronie: gov.pl/cyfrowa Tv numer infolinii 42 253 54 30 oraz adres e-mail: cyfrowaTV@coi.gov.pl, pod którymi będzie można uzyskać dodatkowe informacje.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia