• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

       

           

 

 

Rządowy Program ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Solidarnościowego, Gmina Deszczno /Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, realizuje Rządowy Program ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Wartość dofinansowania wynosi: 53.040,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści złotych).

Całkowita wartość zadania wynosi: 53.040,00 zł

 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści złotych)

Program daje możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, a jest świadczony przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzozowcu.

Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się
ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program przewiduje przyjęcie uczestników na pobyt całodobowy.

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia