• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży w wieku 14-18 lat, która chciałaby uzupełnić wykształcenie i nauczyć się zawodu. Placówka zapewniamy naukę w klasach: VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III klasie branżowej szkoły I stopnia. Jednym z głównych celów działalności Centrum jest wyrównywanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież w razie potrzeby ma możliwość darmowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem i całodobową opieką w internacie. Oprócz praktycznej nauki, dzieci mogą się rozwijać podczas licznych wycieczek oraz stać się częścią ekscytujących projektów unijnych. Podczas nauki dziecka, rodzice nie tracą świadczeń z tytułu programu „Rodzina 500+”.
Jednocześnie informujemy, że Komendant Hufca Pracy w Gorzowie Wlkp., przy ul. Aleje Listopada 11 informuje, iż prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023 do dwóch oddziałów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie fryzjer. Uczestnikami placówki może być młodzież, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 roku życia.
Zapraszamy zainteresowanych o zapoznanie się ulotkami obydwu placówek oświatowych.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia