• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

W dniach 26 - 27.05.2022 r. najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej Gminy otrzymali produkty żywnościowe z Banku Żywności. Dzięki ofiarnej pracy osób zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym, tym razem do naszej Gminy trafiło blisko 1650 kg żywności.
Ogromne podziękowania składamy Pani Jolancie Bońkowskiej (radnej Gminy Deszczno oraz sołtysowi Ulimia) za zorganizowanie całej akcji. Ponadto przesyłamy wielkie podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy wszystkich Radnych i Sołtysów zaangażowanych w pomoc 
i dystrybucję żywności, za wielki trud i zaangażowanie w pomoc naszym mieszkańcom.  Pamiętajmy, że trud jest naprawdę ogromny, gdyż cała żywność jest rozładowywana ręcznie.
 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia