• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

11 listopada przypadała 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To także Dzień Służby Cywilnej, jednego z filarów państwa, bez którego jego sprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe. W tym roku obchodzimy również, o czym nie wszyscy wiedzą, 101-lecie polskiej polityki społecznej.

Mówiąc o początkach polskiej polityki społecznej, musimy zacząć od 3 stycznia 1918 r., czyli utworzenia przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Kilka miesięcy później ukazał się dekret przekształcający je w Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Jeszcze w tym samym roku, 30 października, utworzono z kolei Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz oddzielne Ministerstwo Ochrony Pracy.
W kolejnych latach resort wielokrotnie zmieniał swoją nazwę – ostatni raz w roku 2015 r.

Ważne daty:
•    3 stycznia 1918 r. – Utworzenie przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy
•    3 stycznia 1919 r. – Utworzenie dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Państwowej Inspekcji Pracy
•    17 marca 1921 r. – Konstytucja „marcowa” Rzeczypospolitej Polskiej. W preambule zapisano realizację polityki społecznej
•    16 marca 1928 r. – Ogłoszenie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o bezpieczeństwie i higienie pracy
•    23 kwietnia 1935 r. – Konstytucja „kwietniowa” Rzeczypospolitej Polskiej
•    2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja III RP, która nakłada na władze państwowe obowiązek prowadzenia polityki społecznej.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia