• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Dział Pracy socjalnej i usług opiekuńczych 95 728 76 59 lub 95 752 23 58

1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Katarzyna Franków
katarzyna.frankow@deszczno.pl

tel. 95 752 23 58

2. Stanowisko ds. pracy socjalnej

Monika Jastrzębska

monika.jastrzebska@deszczno.pl

tel. 95 728 76 59

Katarzyna Sęga

katarzyna.sega@deszczno.pl

tel. 95 728 76 59

3. Stanowisko ds. usług

Magdalena Wartecka
magdalena.wartecka@deszczno.pl

tel. 95 752 23 58

4. Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Agnieszka Łodziato
agnieszka.lodziato@deszczno.pl

tel. 95 728 76 59

5. Stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej

Emilia Rogala
emilia.rogala@deszczno.pl

tel. 95 728 76 59

6. Referent ds. administracyjnych

Julita Ziomek

julita.ziomek@deszczno.pl

tel. 95 728 76 59

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – 95 728 76 73

Dział obsługuje również KDR, GKDR,KIS oraz realizacje projektów

Róża Kopczyńska
roza.kopczynska@deszczno.pl

Kamila Nabrzeska

kamila.nabrzeska@deszczno.pl

Asystent Rodziny – 95 728 76 59 
Agnieszka Cajler

Główna Księgowa 95 751 20 00

Paulina Borowska
paulina.borowska@deszczno.pl

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia