• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie

ul. Strażacka 5 (budynek OPS)

tel. 95 728 76  59, 733 955 800

Punkt działa w drugi i czwarty wtorek miesiąca;

Psycholog przyjmuje stacjonarnie oraz online (obowiązują zapisy)

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia