• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • 20.10.2017 r.
 • 17.11.2017 r.
 • 15.12.2017 r.
 • 19.01.2018 r.
 • 16.02.2018 r.
 • 16.03.2018 r.
 • 20.04.2018 r.
 • 18.05.2018 r.
 • 15.06.2018 r.
 • 20.07.2018 r.
 • 27.08.2018 r.
 • 21.09.2018 r.   

 

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego „500 plus”. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje iż świadczenie wychowawcze „500 plus” wypłacane w formie przelewu będą realizowane na koniec każdego miesiąca
 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia