• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje o terminach wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021

23.10.2020 r.

20.11.2020 r.

16.12.2020 r.

15.01.2021 r.

12.02.2021 r.

19.03.2021 r.

16.04.2021 r.

21.05.2021 r.

18.06.2021 r.

16.07.2021 r.

23.08.2021 r.

17.09.2021 r.

Wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane będą zgodnie z w/w harmonogramem.

Wypłaty  świadczenia wychowawczego realizowane będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Wnioski na świadczenia złożone po dniu wypłaty świadczenia będą wypłacane do końca każdego miesiąca.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia