• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • 21.10.2016 r.
 • 18.11.2016 r.
 • 16.12.2016 r.
 • 20.01.2017 r.
 • 17.02.2017 r.
 • 17.03.2017 r.
 • 21.04.2017 r.
 • 19.05.2017 r.
 • 16.06.2017 r.
 • 21.07.2017 r.
 • 18.08.2017 r.
 • 22.09.2017 r.   

 

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego „500 plus”. 

Gotówka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje iż świadczenie wychowawcze „500 plus” wypłacane w formie gotówki należy odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Pocztowego w Deszcznie w dniach od 25 do 28 każdego miesiąca.

Przelew 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje iż świadczenie wychowawcze „500 plus” wypłacane w formie przelewu będą realizowane na koniec każdego miesiąca. 
 

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia