• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje o terminach wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020

25.10.2019 r.

15.11.2019 r.

17.12.2019 r.

17.01.2020 r.

21.02.2020 r.

20.03.2020 r.

17.04.2020 r.

22.05.2020 r.

17.06.2020 r.

17.07.2020 r.

24.08.2020 r.

18.09.2020 r.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane będą w terminie między 15 a 20 dniem każdego miesiąca.

Wnioski na świadczenia złożone po dniu wypłaty świadczenia będą wypłacane do końca każdego miesiąca.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia