• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie jest Pani Wioletta Rojewska
inspektor@cbi24.pl

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia