• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

14 lis 2023

"MIEJ OCZY OTWARTE"

Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Praw Pokrzywdzonych (AENVR), którego Ministerstwo Sprawiedliwości jest członkiem informuje o kampanii Komisji Europejskiej "Miej oczy otwarte", w tym – bezpłatnej książki dla dzieci pt,: „Dziewczynka, która miała oczy otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi. Książka jest dostępna w 13 językach (angielskim, francuskim, holenderskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, estońskim, węgierskim, łotewskim, polskim, rumuńskim, słowackim i ukraińskim). I jest skierowana do dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, a także do rodziców i nauczycieli. Lektura niesie ze sobą potężne przesłanie współczucia, solidarności i wsparcia. Jest to świetne narzędzie do omawiania z dziećmi złożonego problemu wojny i jej skutków. Książka dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/all/crimes.

czytaj więcej
26 paź 2023

NOWA SALA WARSZTATOWO DYDAKTYCZNA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu uruchomił salę warsztatowo - dydaktyczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym!!!
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu cieszą się z 36 nowych, solidnych i bardzo praktycznych krzeseł, które zasiliły Jadalnię – w ostatnim czasie pełniącą również funkcję Sali Warsztatowo -Dydaktycznej. To w niej odbywały się warsztaty z mediacji, ceramiki i edukacyjno – ruchowe. A to wszystko dzięki grantowi od Polskich Sieci Energetycznych w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Poprzez udział w Projekcie, uczestnicy Domu cyklicznie ćwiczyli, uczyli się, lepili i brali udział w mediacjach. Na niektóre z zajęć dołączyli Seniorzy z Klubu Senior + w Osiedlu Poznańskim / Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Deszczno. Tak oto zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę, a także czerpiemy masę radości i wspomnień.
Więcej informacji o programie: na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl
Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl

 

 

czytaj więcej
25 paź 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę m.in. nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę. Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach całodobowego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu (limit wynosi 14 dni w ciągu roku kalendarzowego).
Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną, mogą utracić do niego prawo. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym m. in.: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Informujemy ponadto, że ilość osób zakwalifikowanych do Programu może być  uwarunkowana dotacją przyznanych środków finansowych, a niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na 2024 rok. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu: 95 752 23 58 lub 95 728 76 59 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do dnia 10 listopada 2023 roku.
 

czytaj więcej
25 paź 2023

KOLEJNE SPOTKANIE Z OPTO-BUS

Zapraszamy na kolejne, bezpłatne komputerowe badanie wzroku wykonywane przez OPTO-BUS, które odbędzie się 21 listopada 2023 roku na parkingu przy Urzędzie Gminy w Deszcznie w godzinach od 14.30 do 15.30. Oferta obejmuje:
1.    Badanie pod katem ostrości wzroku.
2.    Możliwość zamówienia okularów po atrakcyjnych cenach.
3.    Profesjonalny dobór szkieł i opraw okularowych.
4.    Etui do okularów gratis.
Obowiązują zapisy pod numerem 690 070 902

 

czytaj więcej
19 paź 2023

PRZYPOMINAMY !!! LUBISZ POMAGAĆ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Informujemy, że nadal poszukujemy osób chętnych na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, którego usługi mogą polegać na pomocy w:

•  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
•  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
•  załatwianiu spraw urzędowych;
•  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Informujemy, że umowa o pracę na stanowisku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., przy ul. Pankiewicza 5-7, które jest realizatorem ww. Programu. Osoby zainteresowane podjęciem tej formy zatrudnienia proszone są o zgłoszenie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, przy ul. Strażacka 5, nr tel. 95 752 23 58.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia