• Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Deszcznie
13 cze 2017

"Razem Możemy Więcej"

W związku z realizacją przez OPS w Deszcznie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Razem Możemy Więcej" 12.06.2017 r.na terenie ŚDS w Brzozowcu odbył się festyn rodzinny dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Organizatorom i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

czytaj więcej
29 maj 2017

29.05.2017 r.

W poniedziałek 29.05.2017 r. w godzinach 11.00-13.00 z uwagi na szkolenie pracowników Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej
15 maj 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Deszczno 15.05.2017r.

Znak sprawy: OPS.26.4.2017.EFS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia o wartości nieprzekraczającej od 5 000 do 10 000 euro - § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy PZP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.

2.Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5; 66-446 Deszczno

3.Przedmiot zamówienia

Usługa przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu uzależnień skierowaną do uczestników projektu pn. ,,Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

czytaj więcej
10 maj 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Deszczno  10.05.2017 r.

Znak sprawy: OPS.26.5.2017.EFS

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia o wartości nieprzekraczającej od 5 000  do 10 000 euro - § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy PZP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.

 

czytaj więcej
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Deszczno
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Niebieska Linia