• Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Deszcznie
10 paź 2017

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Państwo,

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie według następującego harmonogramu wypłat:

20.10.2017 r.

17.11.2017 r.

15.12.2017 r.

19.01.2018 r.

16.02.2018 r.

16.03.2018 r.

20.04.2018 r.

18.05.2018 r.

15.06.2018 r.

20.07.2018 r.

27.08.2018 r.

21.09.2018 r.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane będą do końca każdego miesiąca.

Świadczenia wychowawcze wypłacane w gotówce można odbierać osobiście na poczcie w Deszcznie w dniach 25-28 każdego miesiąca.

czytaj więcej
06 paź 2017

Zmiany dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.).

czytaj więcej
28 wrz 2017

Klub Seniora działa!

 Drugie półrocze 2017 roku rozpoczęliśmy od spotkania nad jeziorem w Gliniku. Przyjemnie spędziliśmy czas wspólnie z członkami Gminnego Koła Związku Emerytów i Rencistów, któremu przewodniczy Pani I. Szalczyńska.
 26.09.2017 roku 50 emerytów wzięło udział w wycieczce do skansenu w Ochli koło Zielonej Góry.
 W placówce tej na obszarze 13 km znajdują się zabytki kultury ludowej - stare domy, budynki inwentarskie, młyn, wieża - przeniesione z najbliższych okolic Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.
 
czytaj więcej
26 wrz 2017

Zima tuż, tuż ..

W zwiazku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy - starsze, chore i bezdomne.

czytaj więcej
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Deszczno
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Niebieska Linia