• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
06 lut 2019

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych.

czytaj więcej
06 lut 2019

SOW W GMINIE DESZCZNO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że w ramach projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” otrzymał bezpłatnie 3 urządzenia mobilne (tablety).

czytaj więcej
29 sty 2019

Program „Mama 4+” przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia