• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
15 paź 2018

Nabór na specjalistę ds przemocy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5; 66-446 Deszczno
Zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa wsparcia specjalisty ds. przemocy w ramach realizacji projektu pn. „Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

czytaj więcej
15 paź 2018

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikacj postępowania na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
 

 

czytaj więcej
15 paź 2018

Nabór na usługę poradnictwa/wsparcia psychologicznego

Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej w Deszcznie ogłasza nabór na:

Usługę poradnictwa/wsparcia psychologicznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

czytaj więcej
09 paź 2018

Gratulacje dla pracowników socjalnych

Zapraszamy do zapoznania sie z listem Przewodniczącej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych, złozonego na rece Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia