• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

16 maj 2023

ZMIANA SZANSĄ NA SUKCES!

Informujemy, że S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła oraz FUNDACJA SOWELO z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła, realizują na terenie województwa lubuskiego projekt pn. „Zmiana szansą na sukces” nr RPLB.07.03.00-08-0029/22, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Projekt skierowany jest do 30 osób [18K/12M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubuskiego – wyłącznie do osób z terenów wiejskich (DEGURBA 3). Wsparciem objęte zostaną osoby bierne zawodowo (18 os.) oraz osoby bezrobotne (12 os.), korzystające z POPŻ. Co najmniej 15% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami.
Główny cel projektu: Podniesiona zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 30 os. (min 18K, min. 5 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego (na terenach wiejskich), w okresie 01.03.2023-30.09.2023r. poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.  
Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Zmiana szansą na sukces” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszącyc w PO PŻ.
Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
o    Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów UP,
o    Warsztaty kompetencji społecznych,
o    Warsztaty kompetencji zawodowych,
o    Szkolenie zawodowe,
o    Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy,
o    Staże zawodowe dla 100% UP.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.strproject.pl,  a także pod nr tel. +48 883-289-000 (osoba do kontaktu: Kinga Rzeszut).

 

 

czytaj więcej
11 maj 2023

Informacje od Centrum Informacyjno-Doradczego przy PFRON

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze przesyła informacje o możliwości składania wniosków przez Internet przez przedsiębiorców z niepełnosprawnościami oraz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

 

czytaj więcej
08 maj 2023

GiveAndGetHelp.com

W dzisiejszych czasach Internet to nie tylko miejsce szybkiego pozyskiwania informacji, ale także nawiązywania kontaktów, relacji, otrzymywania życzliwych porad. Dzięki uruchomieniu platformy GiveAndGetHelp.com również w języku ukraińskim, osoby posługujące się tym językiem, mogą uzyskać darmową pomoc psychologiczną oraz wsparcie od innych użytkowników serwisu. W serwisie dostępny jest również dział z newsami i poradami w języku ukraińskim. To kolejny krok w rozwoju platformy GiveAndGetHelp.com.
GiveAndGetHelp.com to prowadzony przez Fundację ADRA Polska w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. To bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Serwis działa już od 2018 roku i zgromadził społeczność liczącą ponad 20 tysięcy użytkowników.
Ukraińska odsłona GiveAndGetHelp.com/ua to już druga wersja językowa, która dostępna jest w serwisie. Każda z nich to oddzielna witryna, która rozwija się indywidualnie i odpowiada na potrzeby swoich użytkowników. Do platformy przypisani są ukraińskojęzyczni moderatorzy i specjaliści, by w kompleksowy sposób realizować nasze wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.  
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w języku polskim i ukraińskim.
W razie pytań prosimy o nawiązanie kontaktu z Panem  Łukaszem Jachemskim, PR Specialistą of ADRA Poland,tel. +48 535 515 652.

 

czytaj więcej
08 maj 2023

OBYWATELE UKRAINY NA LUBUSKIM RYNKU PRACY

Zapraszamy do udziału w projekcie „Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy”!
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 27 kwietnia br. rozpoczął rekrutację do projektu „Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy”.
Projekt przeznaczony jest dla obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy:
•    mają co najmniej 30 lat;
•    przebywają w województwie lubuskim od 24 lutego 2022 r. z powodu  wojny na terytorium Ukrainy.

Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymają potrzebne udogodnienia.
Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

 

czytaj więcej
21 kwi 2023

PROPOZYCJE DOFINANSOWANIA Z PFRON

Zapraszamy do zapoznania się  z propozycjami Centrum Informacyjno-Doradczego PFRON w Zielonej Górze, które skierowane są dla osób z niepełnosprawnością. Poniższe oferty  dotyczą dofinansowania PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.


 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia