• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Harmonogram wypłat z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

 

29.10.2021 r.

19.11.2021 r.

14.12.2021 r.

13.01.2022 r.

18.02.2022 r.

18.03.2022 r.

14.04.2022 r.

20.05.2022 r.

15.06.2022 r.

20.07.2022 r.

24.08.2022 r.

16.09.2022 r.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia