• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Harmonogram wypłat z funduszu alimentacyjnego

okres zasiłkowy 2022/2023

 

27.10.2022 r.

17.11.2022 r.

15.12.2022 r.

19.01.2023 r.

16.02.2023 r.

16.03.2023 r.

20.04.2023 r.

18.05.2023 r.

15.06.2023 r.

06.07.2023 r.

04.08.2023 r.

19.09.2023 r.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia