• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Harmonogram wypłat z funduszu alimentacyjnego

okres zasiłkowy 2023/2024

 

18.10.2023 r.

21.11.2023 r.

19.12.2023 r.

18.01.2024 r.

08.02.2024 r.

19.03.2024 r.

18.04.2024 r.

21.05.2024 r.

07.06.2024 r.

16.07.2024 r.

08.08.2024 r.

10.09.2024 r.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia