• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

 1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, lektur szkolnych, map, globusów, vademecum, kompendium oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,

 

 1. zakup artykułów szkolnych:

- zeszyty, okładki na zeszyty i książki, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, temperówki, flamastry, zakreślacze, kredki, farby, pędzle, przybory geometryczne, klej, korektor, papier kolorowy, plastelina nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, teczki, segregator, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia, piórnik i inne przybory szkolne 

- tornister, plecak szkolny, torba szkolna, torba na basen, worek na obuwie szkolne (zmienne) lub worek na w-f 

 

 1. zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę (raz w roku szkolnym - biała koszula, spodnie, spódniczka lub sukienka);  należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że strój galowy jest wymagany przez szkołę

 

 1. zakup odzieży sportowej oraz stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.

- dres sportowy (maks. 1 szt. na semestr), bluza sportowa (maks.1 szt. na semestr), spodnie dresowe (maks. 1 para na semestr), spodenki i koszulki sportowe ( maks. 2 pary na semestr), getry (chłopiec maks. po 2 pary na semestr), legginsy (dziewczynka maks. 2 pary na semestr), skarpety sportowe ( maks 4 pary na semestr)

- obuwie sportowe: adidasy (maks. 1 para na semestr), + dodatkowo trampki (maks. 1 para na semestr), halówki (maks. 1 para na semestr), tenisówki (maks. 1 para na semestr), obuwie zmienne (maks. 1 para na semestr) - należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dodatkowe obuwie jest wymagane przez szkołę  

- strój kąpielowy na basen, czepek, okulary pływackie, klapki

 

 1. zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk- niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę)

 

 1.  zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (zgodny z miejscem zamieszkania ucznia) refundacja na podstawie faktur wystawionych na wnioskodawcę stypendium  z dołączonym potwierdzeniem zapłaty

 

 1. zwrot kosztów biletów miesięcznych za dojazd do szkoły ( ksero legitymacji przejazdowej oraz biletu) oraz całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie, stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów); jeśli uczeń otrzymuje dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazdy do szkoły z OPS zwracana jest tylko różnica kwoty wydatkowanej na bilet i kwoty dofinansowanej z OPS; jeżeli uczeń otrzymuje dodatek do zasiłku rodzinnego z OPS na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły zwracana jest tylko różnica kwoty wydatkowanej na zamieszkanie i kwoty dofinansowanej z OPS

 

 1. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
  w tym wyrównawczych tj. kluby sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, językowe, kurs komputerowy – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć wraz
  z potwierdzeniem zapłaty

 

 1. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym,
  a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem

 

 1.  zakup sprzętu muzycznego o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni
  z udziałem w zajęciach muzycznych, a uczęszczanie na zajęcia lub szkoły muzycznej jest potwierdzone właściwym zaświadczeniem

 

 1.  wyjazd na wycieczkę szkolną, wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii itp. organizowane przez szkołę ( wymagane pisemne zaświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jako poniósł uczeń potwierdzonej przez szkołę)

 

 1.  zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (nie dotyczy ubezpieczenia przy zakupie danego sprzętu, które jest opcją dodatkową i dobrowolną, a nie jest ono ściśle związane z funkocjonowaniem czy użytkowaniem danego sprzętu komputerowego)

- komputer (stacjonarny, laptop, notebook)

- oprogramowanie

- nośniki danych ( twardy dyski, przenośny dysk, pendrive)

- klawiatura, myszka do komputera, monitor

- drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tusz, papier do drukarki

- koszty naprawy sprzętu komputerowego oraz zakupu części do komputera

 

 1.  zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko

 

 1.  opłata ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek klasowych oraz opłat na radę rodziców (wymagane potwierdzenie przez szkołę)

 

 1.  zakup okularów korekcyjnych ( wymagane potwierdzenie lekarskie lub ksero zlecenia/recepty lekarskiego na okulary korekcyjne)

 

 1.  w przypadku kupna artykułów używanych ( np. podręczniki, biurko, komputer oraz urządzenia z nim związane, sprzęt sportowy, muzyczny, taneczny) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek należy udokumentować umową kupna-sprzedaży

 

 1.  inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – udokumentowane potrzebą w procesie edukacji, potwierdzone stosownym oświadczeniem, uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujące stypendium szkolne

 

INFORMACJE DOTYCZACE ROZLICZANIA STYPENDIÓW

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

            - imiennych faktur

            - imiennych rachunków

            - imiennych biletów miesięcznych

            - imiennych dowodów wpłat (KP)

Powyższe dokumenty powinny min. zawierać:

- nazwę wystawcy,

- datę wystawienia/sprzedaży,

- nr dokumentu,

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

- podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Jeżeli zakupiony towar (typu plecak, torba, obuwie i odzież) nie ma przymiotnika „szkolne”/„sportowe” w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to dopuszcza się na odwrocie sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę umieszczając opis, czytelny podpis, datę oraz pieczątkę.

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę stypendium tj. rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów (Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno)

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

-  zakup podręczników od miesiąca czerwca poprzedzający dany rok szkolny

- zakup pozostałych materiałów szkolnych wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca lipca poprzedzający dany rok szkolny

-  abonament internetowy oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do czerwca danego roku szkolnego

W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem lub kartą płatniczą niezbędne jest wraz z fakturą dołączenie potwierdzenia przelewu czy dokonania płatności kartą płatniczą.

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym takie jak np. odzież i obuwie codziennego użytku (kurtki, obuwie typu sandały, bielizna osobista, swetry, czapki, rajstopy), wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, strój pierwszokomunijny, regały na książki, stojaki  na płyty, śpiwory, namioty, faktury za internet z usługą TV bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne przeznaczone jest na pomoc uczniowi
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej

 „… Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia