• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Aplikacja Pomocnik

Aplikacja Pomocnik została stworzona przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z myślą o tych osobach pokrzywdzonych przestępstwem, które nie maja możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem lub z innych powodów wolą zgłosić się za pośrednictwem Internetu, zachowując przy tym anonimowość.

Aplikacja Pomocnik jest kierowana do użytkowników telefonów komórkowych, w szczególności do młodzieży oraz studentów. Badania prowadzone w Europie pokazują, że problem przestępczości wśród studentów, szczególnie w dużych skupiskach takich jak akademiki, nie jest marginalnym problemem i wymaga dotarcia ze szczególną ofertą właśnie do tych środowisk.

Aplikacja Pomocnik jest bezpłatna, istnieje możliwość pobrania jej na urządzenie mobilne (telefon, tablet) ze sklepu internetowego Google Play. Biorąc pod uwagę fakt, że Internet jest obecnie ogólnodostępny, a ponadto w wielu miejscach istnieje możliwość darmowego korzystania z sieci – aplikacja ta daje osobie pokrzywdzonej nieograniczone możliwości kontaktu ze specjalistyczną placówką świadczącą pomoc w zakresie zwalczania negatywnych skutków przestępstwa.

Zgłoszenia są anonimowe, co jest atutem dla osób obawiających się, iż kontakt ze służbami lub specjalistycznymi ośrodkami może pogorszyć ich sytuację (np. może sprowokować rekcję sprawcy). Aby dokonać zgłoszenia należy krótko opisać zdarzenie, umiejscowić na mapie miejsce zajścia i podać numer kontaktowy. Najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych (zwykle w ciągu jednego dnia) pracownik Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oddzwoni do osoby pokrzywdzonej w celu udzielenia jej niezbędnego wsparcia, informacji oraz ewentualnego motywowania do osobistego kontaktu z najbliższą specjalistyczną placówką.

Przez aplikację Pomocnik z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonym przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie mogą skontaktować się osoby pokrzywdzone z całego kraju. Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu wraz z oddziałami, a także w tym zakresie ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Toruniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Azyl.

Aplikacja POMOCNIK dostępna jest bezpłatnie do pobrania w sklepie GOOGLE PLAY  >>

play.google.com/store/apps/details?id=org.tarnowski.reportapp&hl=pl

Facebook: www.facebook.com/pages/Pomocnik/579530808842207

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia