• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

oświadczenie o odpowiedzialności karnej

oświadczenie

podanie o pomoc

zawiadomienie cz. 1/2

zawiadomienie cz. 2/2

klauzula informacyjna - RODO

opinia lekarza rodzinnego - ŚDS

zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa- ŚDS

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia