• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobom w wieku powyżej 16 roku życia legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
 • osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom, które ukończyły 75 rok życia

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom otrzymującym dodatek pielęgnacyjny.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł/mies.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia