• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
 1. Pracownik socjalny Maria Butrym:
  • Brzozowiec
  • Ulim
  • Karnin
 2. Starszy pracownik socjalny Katarzyna Franków:
  • Borek
  • Osiedle Poznańskie
  • Ciecierzyce
 3. Starszy pracownik socjalny Magdalena Wartecka:
  • Maszewo
  • Białobłocie
  • Glinik
  • Bolemin
  • Orzelec
 4. Starszy pracownik socjalny Danuta Zaniewska:
  • Dzierżów
  • Łagodzin
  • Prądocin
  • Dziersławice
  • Płonica
  • Kiełpin
  • Niwica
  • Koszęcin
  • Krasowiec
 5. Pracownik socjalny Adriana Kondzior:
  • Deszczno
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia