• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że od 20 października 2020 roku ruszył program „WSPIERAJ SENIORA”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.
Mogą z niego skorzystać osoby starsze, po 70 roku życia, którym nie ma możliwości zapewnienia podstawowych środków spożywczych i środków higieny przez najbliższą rodzinę bądź środowisko lokalne. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, przed 70 rokiem życia (stan zdrowia, trudna sytuacja rodzinna i społeczna). Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawane w drodze administracyjnej.
Co należy zrobić, aby pomoc w ramach programu „Wspieraj Seniora”, została udzielona?
1.    Osoba starsza dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu: 22 505 11 11.
2.    Osoba przyjmująca zgłoszenie, przekazuje prośbę o pomoc do naszego Ośrodka przez system CAS.
3.    Pracownik OPS kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podając datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje to zgłoszenia i ustala usługę wsparcia. Podaje także imię i nazwisko pracownika, który zgłosi się z pomocą do Seniora.
4.    W ramach programu osobie wymagającej pomocy zakupywane są podstawowe artykuły spożywcze, środki czystości i higieny, za które płaci Senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Osoba wspierająca Seniora może także wykonać inne czynności, które nie wymagają upoważnienia lub udostępnienia danych wrażliwych.
Należy pamiętać także o tym, że realizacja usługi będzie odbywać się pięć dni w tygodniu, w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, tj.
poniedziałek – 7.30 do 17.00;
wtorek – czwartek – 7.30 do 15.30;
piątek – 7.30 do 14.00.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia