• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Dzięki apelowi organizatora idei „Dar Serca” – GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DESZCZNIE, zebrano produkty i artykuły spożywcze w sklepach gminnych z myślą o przekazaniu ich najbardziej potrzebującym mieszkańcom Naszej Gminy. W całą akcję bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączyli się radni Gminy Deszczno – Pani Jolanta Bońkowska, pełniąca także funkcję sołtysa Ulimia oraz Pan Krzysztof Koper. Artykuły zostaną podarowane tuż przed Świętami Wielkanocnymi, aby radość była podwójna.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, ludziom o wielkim sercu, którzy wsparli akcję „Dar Serca”.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia