• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

W związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, prosi o zgłaszanie się osób chętnych do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnością.  
Przypominamy, że celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w szczególności mogą polegać na pomocy w:
•    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
•    załatwianiu spraw urzędowych;
•    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Informujemy, że umowa o pracę na stanowisku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., przy ul. Pankiewicza 5-7, które jest realizatorem ww. Programu.
Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta dla osób z niepełnosprawnością proszone są o zgłoszenie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, przy ul. Strażacka 5, nr tel. 95 752 23 58.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia