• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że nadal poszukujemy osób chętnych na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, którego usługi mogą polegać na pomocy w:

•  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
•  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
•  załatwianiu spraw urzędowych;
•  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Informujemy, że umowa o pracę na stanowisku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., przy ul. Pankiewicza 5-7, które jest realizatorem ww. Programu. Osoby zainteresowane podjęciem tej formy zatrudnienia proszone są o zgłoszenie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, przy ul. Strażacka 5, nr tel. 95 752 23 58.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia