• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu uruchomił salę warsztatowo - dydaktyczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym!!!
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu cieszą się z 36 nowych, solidnych i bardzo praktycznych krzeseł, które zasiliły Jadalnię – w ostatnim czasie pełniącą również funkcję Sali Warsztatowo -Dydaktycznej. To w niej odbywały się warsztaty z mediacji, ceramiki i edukacyjno – ruchowe. A to wszystko dzięki grantowi od Polskich Sieci Energetycznych w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Poprzez udział w Projekcie, uczestnicy Domu cyklicznie ćwiczyli, uczyli się, lepili i brali udział w mediacjach. Na niektóre z zajęć dołączyli Seniorzy z Klubu Senior + w Osiedlu Poznańskim / Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Deszczno. Tak oto zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę, a także czerpiemy masę radości i wspomnień.
Więcej informacji o programie: na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl
Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia