• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. od dnia 26 kwietnia 2024 roku rozpoczyna realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. programie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., przy ul. Pankiewicza 5-7 lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 95 733 04 61.
Poniżej przedstawiamy harmonogram programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej organizowanego przez PCPR w Gorzowie Wlkp.
Czas: 60 godzin (sesja 1 – 1,5h), około 10 minutowe przerwy co sesję.
Forma: praca w grupie i w razie potrzeby konsultacje indywidualne.
Miejsce: sala Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
Termin i godziny (terminy pracy grupy mogą ulec zmianie za porozumieniem prowadzącego z uczestnikami grupy oraz kiedy w sytuacjach wyjątkowych będzie zapotrzebowanie na konsultacje indywidualne prowadzący w uzgodnieniu z organizatorem będzie mógł dopasować termin do potrzeb uczestnika):
I.    26 kwietnia 2024 roku (piątek), w godzinach 16:00 – 20:00;
II.    27 kwietnia 2024 roku (sobota), w godzinach 10:00 – 16:30;
III.    10 maja 2024 roku (piątek), w godzinach 16:00 – 20:00;
IV.    11 maja 2024 roku (sobota), w godzinach 10:00 – 16:30;
V.    17 maja 2024 roku (piątek), w godzinach 16:00 – 20:00;
VI.    18 maja 2024 roku (sobota), w godzinach 10:00 – 16:30;
VII.    24 maja 2024 roku (piątek), w godzinach 16:00 – 20:00;
VIII.    25 maja 2024 roku (sobota), w godzinach 10:00 – 16:30;
IX.    31 maja 2024 roku (piątek), w godzinach 16:00 – 20:00;
X.    1 czerwca 2024 roku (sobota), w godzinach 10:00 – 16:30;
XI.    08 czerwca 2024 (sobota), w godzinach 10:00-16:30.

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia