• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Na podstawie zarządzenia 5/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, dzień 31 maja br. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia