• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. To jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.
Do pomocy żywnościowej – w ramach FEPŻ- uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego (2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1590 zł w przypadku osoby w rodzinie) określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej (m.in. niepełnosprawność, wielodzietność, status osoby bezrobotnej), o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach FEPŻ proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia