• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie poszukuje terapeuty do spraw uzależnień i współuzależnień dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w tym DDA, młodzieży szkolnej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w gminie Deszczno.
Wymagania: Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu terapeuty ds. uzależnień, współuzależnień zgodnych z PARPA lub innych równoważnych potwierdzonych zaświadczeniem o ukończonych kursach, studiach podyplomowych, nadających tytuł terapeuty ds. uzależnień wydane przez PARPA lub inną instytucję.
Telefon kontaktowy : 698-752-402

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia