• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Wyniki naboru specjalistów do projektu: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r.

Dnia 25.08.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie odbyło się posiedzenie komisji rozstrzygającej oferty pracy specjalistów współpracujących w ramach projektu „Każdy jest pierwiastkiem otaczającego mnie świata” w ramach Programu Osłonowego „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r.

Na podstawie dokonanej oceny ofert komisja dokonała wyboru specjalistów:

 1. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych ofertę przedstawiła Pani Kinga Różniata
   
 2. Przeprowadzenie warsztatów kelnersko-barmańskich ofertę przedstawiła Pani Kinga Różniata.
   
 3. Psycholog do prowadzenia grupy terapeutycznej dla 15 uczestników projektu.

Do Ośrodka wpłynęła jedna odpowiedź, którą złożył Pan Artur Riedel.

 1.  Specjalista do przeprowadzenia szkolenia dla 6 pracowników OPS pt. „Niepełnosprawność intelektualna”.

Do Ośrodka wpłynęły 2 odpowiedzi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Dorota Pilecka.

 1. Specjalista do przeprowadzenia szkolenia dla 6 pracowników OPS pt. „Praca z osobą niepełnosprawną”.

 Do Ośrodka wpłynęła jedna odpowiedź, którą złożyła Pani Dorota Pilecka.

 1. Specjalista do przeprowadzenia szkolenia dla 6 pracowników OPS pt. „Formy wsparcia osób niepełnosprawnych”.

Do Ośrodka wpłynęła jedna odpowiedź, którą złożyła Pani Dorota Pilecka.

 1. Psycholog do przeprowadzenia sesji indywidualnych z uczestnikami projektu.

Do Ośrodka wpłynęły 2 odpowiedzi. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Artur Riedel.

 1. Psycholog do przeprowadzenia 2 spotkań otwartych dla mieszkańców Gminy Deszczno pt. „Choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe” oraz „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków”;

Do Ośrodka wpłynęły 2 odpowiedzi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Barbara Żółtek.

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia