• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

OPS Deszczno zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt." Podróż moich marzeń z babcią, dziadkiem" ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach obchodów XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 -16 lat. Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską lub graficzną. Preferowany format graficzny prac: A3.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/content/download/5496747/25961/file/Zał. 1 Regulamin konkursu.pdf

Prace konkursowe należy składać do dnia 08.09.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie (I piętro, Dział Pracy Socjalnej).

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia