• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

22 sie 2016

Jeden krok do przodu!

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie 2.5. OPS w Deszcznie przechodzi dalej.
Spośród 50 złożonych wniosków:

 • 43 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej,
 • 5 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych na etapie oceny formalnej,
 • 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia,
 • 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-Skuteczna-pomoc-spoleczna-14

czytaj więcej
11 sie 2016

Energylandia i Zoo - dwa dni pełne wrażeń

Dzięki ofiarności i dobroci serca sponsorów Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie przy współpracy z Wójtem Gminy Deszczno i Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Deszczno zorganizował 2 dniowy wyjazd dla młodzieży. W dniach 8-9 sierpnia odbyła się planowana wycieczka do Zoo we Wrocławiu oraz Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze „Energylandia”. Udział w niej wzięło 38 dzieci z terenu Gminy Deszczno wytypowanych przez pracowników socjalnych.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia