• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

23 mar 2016

Gminna Rada Seniora

22.03.2016 r. w naszej gminie została powołana Rada Seniora. Powołanie Gminnej Rady Seniorów gwarantować będzie udział osób starszych w działaniach mających zaspokajać ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.  Zapewni seniorom pełniejszy udział
w życiu społecznym naszej gminy.

W wyniku głosowania wybrano członków Rady w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Seniorów - Janina Sałatka

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Elżbieta Trębicka

Sekretarz - Stanisława Dominiak

Skarbnik - Maria Guźnik

Pierwsze konsultacje z wójtem naszej gminy, Pawłem  Tymszanem odbyły się 27.04.2016 r. Wspólnie omówiono plany rozwoju gminy na kolejne lata. Podjęto też tematy ważne dla seniorów np. sala na wspólne spotkania, organizacji spotkań, pomoc przy pisaniu projektów, działania na rzecz seniorów, Gminny Dzień Seniora itp.

czytaj więcej
30 lis -1

Rostrzygniecie ofert w związku z realizacją projektu „Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w związku z realizacją projektu „Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia