• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
09 wrz 2016

Drodzy mieszkańcy Ulimia!

10 i 17 września 2016 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej odbędzie się zebranie  w sprawie Projektu realizującego Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pt.: ,,Każdy jest pierwiastkiem otaczającego nas świata”.

czytaj więcej
06 wrz 2016

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia