• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
23 sie 2016

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Przypominamy, że powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.

czytaj więcej
22 sie 2016

Jeden krok do przodu!

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie 2.5. OPS w Deszcznie przechodzi dalej.
Spośród 50 złożonych wniosków:

 • 43 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej,
 • 5 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych na etapie oceny formalnej,
 • 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia,
 • 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-Skuteczna-pomoc-spoleczna-14

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia